etusivulle
Kaupunkisuunnittelu arkkitehtisuunnittelu info

Arkkitehti Oy Arkitekt Ab
RAJANIEMI

Hämeenkatu 14
68600 Pietarsaari

Tavastgatan 14
68600 Jakobstad

+358 (0)6 724 7243

juho(at)rajaniemi.info

Toimintaidea

Hyvässä elinympäristössä on tilaa sattumille, mutta se syntyy harvoin sattumalta. Pikemmin päinvastoin: viihtyisän, kestävän, toimivan ja kauniin miljöön luominen vaatii huolenpitoa, joka alkaa suunnittelusta, saa muotonsa rakentamisessa, sisältönsä arkielämässä ja säilyy kunnossapidon avulla.

ARKKITEHTI OY RAJANIEMI huolehtii ensimmäisestä vaiheesta - yhdyskuntien ja rakennusten suunnittelusta. Erityisen läheisiksi tehtäviksi koemme asemakaavoituksen, korjausrakentamisen ja asuinrakennusten suunnittelun. Otamme mielellämme vastuullemme myös muita arkkitehdille kuuluvia tehtäviä rakennusosien detaljeista yleiskaavoihin asti. Teemme lisäksi kaupunkiin ja maaseutuun liittyviä tutkimuksia. 

Arkkitehti Oy Rajaniemi on Arkkitehtitoimistojen liiton ATL ry:n jäsenyritys.

 

Verksamhetsidé

I en bra boendemiljö finns utrymme för spontanitet, men miljön uppkommer sällan spontant. Snarare tvärtom: Skapandet av en trivsam, hållbar, funktionell och vacker miljö kräver omsorg, som börjar med planering, formar sig i byggnadsskedet, har sitt innehåll i vardagen och bevaras med underhåll.

ARKITEKT AB RAJANIEMI utför den första fasen: Byggnads- och samhällsplanering. Speciellt nära vårt ansvarsområde upplever vi vara bostads- och restaureringsplanering, samt samhällsplanering på detaljplanenivå. Vi åtar oss även andra arkitektuppdrag från byggnadsdetaljer till generalplaner. Vi utför också undersökningar förknippade med stads- och landsbygder.

Arkitekt Ab Rajaniemi är medlemsföretag i Arkitektbyråernas förening ATL rf.

Previous
Next

Juho Rajaniemi

Tekniikan tohtori
(Oulun yliopisto 2006), arkkitehti SAFA (OY 1997). S. 1971.
On toiminut erittäin monipuolisissa rakennussuunnittelu- ja kaavoitustehtävissä sekä opetustehtävissä Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla ma. asemakaavaopin ja ma. yhdyskuntasuunnittelun assistenttina. Rajaniemi on toiminut vuoden 2014 alusta lähtien Tampereen teknillisessä yliopistossa yhdyskuntasuunnittelun professorina. Rajaniemi kuuluu kaavan laatijoiden rekisteriin (YKS 133).

Ansioluettelo/referenssit (pdf)

Teknologie doktor
(Uleåborgs universitet 2006), arkitekt SAFA (Uleåborgs universitet 1997).
F. 1971
Juho Rajaniemi har en mångsidig erfarenhet av byggnadsplanering och planering på detaljplanenivå, samt av undervisningsuppgifter vid Uleåborgs universitets avdelning för arkitektur, inom detalj- och urban samhällsplanering. Från början av året 2014 har Rajaniemi arbetat som professor i stadsplanering vid Tammerfors tekniska universitet. Rajaniemi är medlem i register för stadsplanerare (YKS 133).

Juho

juho(at)rajaniemi.info

gsm 044 524 7245

AnneMo Kaitfors

Rakennusinsinööri
(Svenska Yrkeshögskolan i Vasa 2006), s. 1982.
AnneMo Kaitfors on toiminut rakennus- ja rakennesuunnittelijana useissa projekteissa. Hän on suunnitellut muun muassa hotelli-ravintolan vanhaan kaupunkimiljööseen.

Ansioluettelo/referenssit (pdf)

Byggnadsingenjör
(Svenska yrkeshögskolan i Vasa 2006), f. 1982.
AnneMo Kaitfors har arbetat som byggnads- och konstruktionsplanerare i flera projekt. Hon har bl.a. planerat ett nytt hotell med restaurang i gammal stadsmiljö.

Curriculum Vitae (pdf)

AnneMo

annemo(at)rajaniemi.info

gsm 044 524 7247

Johanna Rajaniemi

Arkkitehtiylioppilas Johanna Rajaniemi, s. 1969, on opiskellut kaksi vuotta Limingan taidekoulussa. Loppusuoralla olevat arkkitehtuurin opintonsa Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla hän aloitti vuonna 1992. Johanna Rajaniemellä on erinomainen tietämys ja työkokemus muun muassa korjausrakentamisesta ja kyläsuunnittelusta.

Arkitektstuderande Johanna Rajaniemi, f. 1969, har i tva ars tid studerat vid konstskolan i Limingo. Johanna pabörjade sina arkitektstudier, som nu är i slutskedet, vid Uleaborg universitets avdelning för arkitektur 1992. Johanna specialiserar sig pa renoverings- och byplanering, och har saledes stor kännedom inom dessa omraden.

Johanna Rajaniemi

johanna(at)rajaniemi.info

gsm (040) 573 9268

 

 

Previous
Next
12.08.2015
Juho Rajaniemi mukana palkitussa työryhmässä Pietarsaaren Siikaluodon aatekilpailussa
Arkkitehdit Tapio Kangasaho, Juho Rajaniemi ja Jon Thureson laativat Pietarsaaren Siikaluodon aatekilpailuun ehdotuksen nimimerkillä ”Tehdaspuisto”. Ehdotus palkittiin kilpailussa lunastuksella.
Kilpailun tavoitteena oli teollisen perinteen ja alueen omaleimaisuuden hyödyntäminen kaupunkikeskustan osana sekä löytää ratkaisuja viihtyisän ja aktiivisen kaupunginosan luomiseksi.
 
Juho Rajaniemi medlem i gruppen, som belönades i idétävlingen för Sikören i Jakobstad
Arkitekterna Tapio Kangasaho, Juho Rajaniemi och Jon Thureson deltog i idétävlingen för Sikören i Jakobstad med förslaget ”Tehdaspuisto”. Förslaget belönades med inlösning.
Tävlingens mål var att utnyttja industritraditionen och områdets särprägel som en del av stadens centrum samt hitta lösningar för att skapa en trivsam och aktiv stadsdel.
 
16.01.2012
Arkkitehti Oy Rajaniemi palkittiin kansainvälisessä Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailussa
Arkkitehti Oy Rajaniemen ja Liidea Oy:n ehdotus "Sibblings" sai kolmannen palkinnon Sipoon kunnan ja sen yhteistyökumppaneiden järjestämässä Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan kansainvälisessä suunnittelukilpailussa, johon osallistui 29 ehdotusta.
Kilpailulla haettiin kestävän yhdyskunnan pitkän aikavälin visiota Sipoon Söderkullan alueelle. Tavoitteena oli myös luoda konkreettinen jopa 70 000 - 100 000 asukkaan kaupunkisuunnitelma Sipoonlahden ainutlaatuiseen ympäristöön ja maisemaan. Lisäksi Sipoon kunta etsi kilpailun avulla parhaita mahdollisia strategisen suunnittelun kumppaneita alueen jatkosuunnitteluun.
Palkitun ehdotuksen laativat arkkitehti Jouko Kunnas (Liidea Oy) ja tekniikan tohtori, arkkitehti SAFA Juho Rajaniemi (Arkkitehti Oy Rajaniemi). Avustajina toimivat arkkitehtiylioppilas Johanna Rajaniemi (Arkkitehti Oy Rajaniemi) sekä Liidea Oy:stä DI Toni Joensuu, DI Vesa Verronen ja DI Tuomo Vesajoki. Lisätietoja kilpailusta löytyy kaupunkisuunnittelu-sivultamme sekä osoitteesta www.sibbesborg.net.
Arkitekt Ab Rajaniemi belönades i internationell planeringstävling i Sibbesborg
Förslaget "Sibblings" som Arkitekt Ab Rajaniemi och Liidea Oy utarbetade till den internationella planeringstävlingen om hållbart samhälle ordnad av Sibbo kommun och dess samarbetspartners belönades med tredje pris. I tävlingen deltog 29 förslag.
Med tävlingen efterlystes en hållbar vision för en lång tidsintervall för Söderkulla området i Sibbo. Målet var också att skapa en ny konkret stadsstruktur för t.o.m. 70 000-100 000 invånare i Sibbovikens unika miljö och landskap. Dessutom sökte Sibbo kommun efter bästa möjliga planeringskonsulter för områdets fortsatta strategiska planering.
Det belönade förslaget utarbetades av arkitekt Jouko Kunnas (Liidea Oy) och teknologie doktor, arkitekt SAFA Juho Rajaniemi (Arkitekt Ab Rajaniemi). Som assistenter fungerade arkitektstuderande Johanna Rajaniemi (Arkitekt Ab Rajaniemi) samt DI Toni Joensuu, DI Vesa Verronen och DI Tuomo Vesajoki från Liidea Oy. Tilläggsinformation angående tävlingen fås från var stadsplaneringssida samt från adressen www.sibbesborg.net.

 

08.06.2010
Arkkitehti Oy Rajaniemi voitokkaana ekokaupunkikilpailussa
Arkkitehti Oy Rajaniemen ja Liidea Oy:n muodostama työryhmä saavutti ehdotuksellaan "2km²" jaetun ensimmäisen palkinnon SRV Yhtiöt Oyj:n ja Orimattilan kaupungin järjestämässä arkkitehtuurikilpailussa The Innovative Town Concept for the Future.
Kilpailussa oli tehtävänä ideoida ekotehokas, innovatiivinen ja yhteisöllinen tulevaisuuden kaupunkiyksikkö 20 000 asukkaalle. Kaupunkimallia tuli soveltaa Orimattilan Hennan alueelle, jonne rakennetaan uusi kaupunki uuden rautatieaseman läheisyyteen. Kilpailuun osallistui 76 ehdotusta.
Palkitun ehdotuksen laativat tekniikan tohtori, arkkitehti SAFA Juho Rajaniemi (Arkkitehti Oy Rajaniemi) ja arkkitehti Jouko Kunnas (Liidea Oy). Avustajina toimivat diplomi-insinööri Tuomo Vesajoki (Liidea Oy) ja rakennusinsinööri AnneMo Kaitfors (Arkkitehti Oy Rajaniemi).
Kilpailutyön tiivistelmä (pdf)
Arkitekt Ab Rajaniemi framgangsrik i ekostadtävling
Arbetsgruppen som bestod av Arkitekt Ab Rajaniemi och Liidea Oy vann med sitt förslag "2km²" delat första pris i arkitekturtävlingen The Innovative Town Concept for the Future som ordnades av SRV Yhtiöt Oyj och Orimattila stad.
Tävlingens uppgift var att ge en lösning på en ekoeffektiv, innovativ och kollektiv framtida stadsenhet för 20 000 invånare. Stadsmodellen skulle anpassas för Hennaområdet i Orimattila, var man skall bygga en ny stad i närheten av den nya järnvägsstationen. I tävlingen deltog 76 förslag.
Det belönade förslaget utformades av teknologie doktor, arkitekt SAFA Juho Rajaniemi (Arkitekt Ab Rajaniemi) och arkitekt Jouko Kunnas (Liidea Oy). Som assistenter fungerade diplomingenjör Tuomo Vesajoki (Liidea Oy) och byggnadsingenjör AnneMo Kaitfors (Arkitekt Ab Rajaniemi).
Sammanfattning av tävlingsbidraget (pdf)

10.5.2010

Kaavoitusarvioinnit

Asemakaavojen laadintatyössä tarvitaan lähes poikkeuksetta erilaisia arviointeja ja selvityksiä. Olemme kehittäneet neljä arviointikokonaisuutta erityisesti kuntien tulevia tarpeita varten. Nämä ovat 1) Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi,
2) Täydennysrakentamisen arviointi, 3) Uudelleenkäytön arviointi ja
4) Palvelurakentamistarpeen arviointi.

 

Stadsplanebedömningar 

Vid utarbetning av stadsplaner behövs nästan undantagslöst även olika bedömningar och utredningar. Vi har utvecklat följande fyra bedömningshelheter speciellt med tanke på kommunernas kommande års behov: 1) bedömning av detaljplanernas aktualitet,
2) bedömning av kompletteringsbebyggelse, 3) bedömning av återbruk och
4) bedömning av behov av servicebostäder.

 

Kaavoitusarvioinnit